Föreningar

Utvecklingssamtal

Du sätter upp vilka tider som du är tillgänglig. Dina medarbetare kan välja och byta som dom vill.

Tillbudsanmälan

Det händer saker på arbetsplatser. Det kan vara hot, olyckor eller andra saker som skall rapporteras in på ett strukturerat sätt. Här får du det samlat och dessutom så får du statistik med. När den fylls i går det iväg rapporter till den som anmäler och till skyddsombudet direkt (om man så önskar)

Medarbetarenkät

Det finns behov att mer omfattande medarbetarenkäter. Dessa kan göras utan inbladning av externa företag. Med knappt 40 frågor så täcker du ditt behov. Givetvis så kan du ju ändra på ditt formulär och ta bort och lägga till.

HLR-Inventering

Alla verksamheter behöver kunna hantera kriser och olyckor. Därför erbjuder företaget utbildningar inom brandkunskap, brandskyddsarbete och grundläggande sjukvårdsutbildning – allt för att vi ska vara så förbereda som möjligt när en kris inträffar. Vilka kan HLR? Vilka vill gå utbildning eller förnya?

Kostavdrag

Denna blankett kan du använda om du vill:

  • Ändra period för kostavdrag
  • Ta bort kostavdrag
  • Lägga till enstaka personer