Utbildning och skola

Sommarlovet

Samla in uppgifterna om sommarlovets alla dagar.

Exit tickets förskolan

Använd dig av glada gubbar för barn som inte kan läsa.

Exit tickets

Vad tyckte barnen om lektionen? Snabbt och enkelt

Elevenkät

Ta tempen på eleverna. Trivs dom? Komplettera med enkäter utöver det som är standard för kommunen. Lägg till egna specifika frågeställningar om gårdens utformning.

APT

Ytterligare en APT som eleverna behöver omsorg till. Vem kommer? Trist att låta inkorgen bli översvämmad av en massa mejl i onödan.