VD

Kompetensinventering

Ta reda på vilka kompetenser som finns inom verksamheten. Just den här berör socialnämnnden och är anonym men varför inte ta reda på exakt vilka kompetenser som dina medarbetare besitter?

Utvecklingssamtal

Du sätter upp vilka tider som du är tillgänglig. Dina medarbetare kan välja och byta som dom vill.

Utvärdering av support

Hur fungerar supporten internt? Finns där saker som faller mellan stolarna? Är kunderna eller medarbetarna nöjda med det stöd dom borde ha?

Utlandstraktamente

Ordna så att man har full koll på medarbetarna när dom är ute och reser.

Tillbudsanmälan

Det händer saker på arbetsplatser. Det kan vara hot, olyckor eller andra saker som skall rapporteras in på ett strukturerat sätt. Här får du det samlat och dessutom så får du statistik med. När den fylls i går det iväg rapporter till den som anmäler och till skyddsombudet direkt (om man så önskar)