ProofX driver människor framåt.

Samla in, visualisera och agera på data. Förenkla din vardag och gör livet enklare för alla som svarar på dina enkäter och formulär. Driv din verksamhet framåt!

BankID

Skapa dina e-tjänstblanketter med ProofX och säkerställ vem det är som fyller i formuläret tillsammans med BankID. ProofX stödjer både e-signatur och e-legitimation med BankID. Använd era egna avtal eller nyttja vårt. Det går att skicka vidare inkommen data till andra system med vårt REST API stöd.

Du sätter gränserna.

Hantera allt från avtal, medlemskap och intyg till ansökningar, bokningar och spårningar. Med ProofX bestämmer du vad du vill göra, hur du vill göra det och vem du vill hjälpa.

Klara, färdiga, gå.

Testa ProofX gratis i 30 dagar helt utan krav eller åtaganden. Kom igång på en minut!

Utbildning & Skola
Kommuner
Idrottsföreningar
BRF
Hotell
Företag

Hur vill du använda ProofX?

ProofX hjälper dig att spara tid och pengar. Välj den bransch som passar dig bäst för att se exempel på hur våra kunder använder ProofX.