Funktioner som gör din vardag enklare.

ProofX är fullspäckat med smidiga och användbara funktioner som underlättar allt från skapande av formulär till analys av data. Se det som en buffé. Du kanske inte vill eller behöver använda allt varje dag, men allt finns där för dig så fort behovet uppstår.

Enkäter och formulär

 • Logiska hopp och konsekvensfrågor

  Denna funktion tillåter dig att skapa dynamiska formulär som guidar respondenten. Med frågelogik anpassas formuläret efter vad respondenten svarat tidigare i formuläret.

 • E-postutskick

  Låt ProofX skicka ut dina formulär och få full kontroll på läget. Du kan se vilka som har svarat och enkelt skicka påminnelser. Du kan även selektera och skicka ut e-post beroende på vad respondenterna har svarat.

 • Räknare

  Med räknare begränsar du hur många som kan svara ett visst svarsalternativ. Räknare är bra när du vill hantera bokningar, anmälningar och inbjudningar. Du undviker överbokningar på ett smidigt och enkelt sätt.

 • Avanmälning

  Med ProofX kan du ge respondenterna möjlighet att avanmäla sig. De får ett bekräftelsemail med en länk som de kan trycka på och markera sig själva som avanmälda.

 • Anonyma och personliga frågor

  Högt integritetsskydd är en nyckelfunktion i ProofX. Det är något våra kunder ofta behöver och vill ha. Integritetsskydd är också viktigt för respondenterna för att de ska känna tillit. Vår anonymitetsfunktion skyddar dina respondenter och gör det extra smidigt för dig att arbeta.

 • Indatakontroll och datatyper

  I ProofX kan du välja att svaren på frågor ska vara i ett visst format. Exempel är e-post, tal eller personnummer. Om respondenten inte skriver rätt visas ett felmeddelande.

 • Avisering och kvittenser via e-post

  Du kan enkelt ställa in att det ska skickas ett eller flera e-postmeddelanden så fort någon svarar på ditt formulär. Du kan skicka iväg en kvittens med uppgifter till respondenten eller få en notis till din eller någon annan e-postadress.

 • Kontroll över din domän

  Alla våra kunder får en egen domän som exempelvis kundnamn.proofx.se. Du kan också använda en befintlig toppdomän eller subdomän för att peka direkt till ditt konto på ProofX. Exempel är survey.kundnamn.com. Du bestämmer hur du vill göra.

 • Kortlänkar

  ProofX har en egen kortnamnstjänst, px.nu, vilket gör att alla dina formulär automatiskt får en kort URL, till exempelhttp://px.nu/4nfl. Det gör det extra smidigt för användning på exempelvis Twitter eller i SMS där du måste hålla information så kort som möjligt.

 • Redigering av pågående formulär

  Glömde du bort något? Vill du ändra något? Många enkätverktyg på marknaden idag tillåter inte redigering av redan publicerade formulär. Med ProofX är det bara att gå in och ändra. Du kan exempelvis korrigera stavfel eller komplettera ditt formulär med ytterligare frågor.

 • GDPR-stöd

  ProofX värdesätter individens integritet. Vi arbetar dessutom på en marknad där våra kunder måste följa GDPR. I ProofX är alla uppgifter i säkert förvar. Personuppgifter som inte längre behövs raderas automatiskt från systemet.

 • Säker kommunikation med https

  Du kan välja att få all kommunikation krypterad med SSL när du använder ProofX genom att använda https:// i webbadressen. Det är en självklarhet för oss att göra kommunikation så säker som det bara går.

 • Många olika frågetyper

  I ProofX finns det en mängd olika frågetyper. Exempel är textfrågor, envalsfrågor, flervalsfrågor, tabellfrågor och filuppladdning. Med andra ord allt du behöver i dina enkäter och formulär. Om det ändå inte räcker till, så står vi till förfogande för att lösa dina problem.

Svar och rapporter

 • Dynamisk svarstabell

  Med våra svarstabeller kan du sortera, filtrera och söka efter data i tabellform. Du kan även ladda ner dina data till Excel för mer avancerad bearbetning eller export till andra system.

 • Realtidsresultat

  Alla svar som du får in visas i realtid i dina rapporter och svarstabeller.

 • Grafiska rapporter

  Du kan även få dina svar presenterade i diagramform. Du kan välja mellan ett antal olika grafiska diagram som till exempel stapeldiagram eller cirkeldiagram. Du kan också selektera resultaten och göra tidsurval. Rapporten kan förstås även laddas ner för vidare analys eller presentation.

 • Import av svar

  Med ProofX kan du importera data från Excel. Varje rad blir då betraktad som ett respondentsvar. De kolumner som parats ihop med ett formulärets frågor blir betraktade som frågesvar.

Användargränssnitt

 • Wysiwyg och Drag and drop

  När du skapar eller redigerar ditt formulär så sker allt direkt i ditt formulär framför dig. Med andra ord klickar du på det du vill och drar det till lämplig plats. Självklart kan du flytta frågealternativ samt texter och frågor hur du vill.

 • Egna verktygsmallar

  Verktygsmallar används för att spara frågor eller dela ut frågor till andra. Kort sagt gör det ditt arbete mer effektivt.

 • Teman och ramsidor

  Med ProofX kan du skapa ramsidor som helt styr utseendet på dina formulär. Du kan exempelvis lägga till din logotyp. Det går också bra att designa formuläret enligt din grafiska profil. Detta är ofta ett krav för våra större kunder.

 • Sökfunktion

  ProofX har ett inbyggt sökverktyg som blixtsnabbt hittar dina filer och formulär beroende på filnamn samt innehåll.

 • Tre olika gränssnitt

  ProofX har tre olika gränssnittsnivåer. Dessa är: Förenklat läge, Normalläge och Expertläge.
  Anledningen är främst att nya användare ska få möjligheten att börja med ett enklare gränssnitt. När du blir varm i kläderna kan du växla upp tempo och läge.

 • Inbyggt hjälpverktyg

  Förutom lathundar, instruktionsfilmer och manual finns även ett inbyggt hjälpverktyg. Aktivera det och klicka på vad du vill veta mer om. Smidigt och enkelt.

 • Gemensam area

  Varje användare har en personlig inloggning. När flera användare behöver arbeta på samma formulär skapas en mapp i det gemensamma utrymmet. Vid behov kan du sätta rättigheter för olika användare. Du kan alltså styra vem som kan göra vad och se vem som gjort vad, men alla kan fortfarande samarbeta och arbeta mot samma mål.

 • Händelseflöde

  Användare meddelas så fort svar kommer in och när redigeringar görs på formulär. Du som är administratör har full koll på läget och blir meddelad om allt som händer på hela kundkontot.

Administration

 • Rättigheter

  ProofX har ett sofistikerat rättighetssystem som påminner om Windows. Du tilldelar användare och grupper olika rättigheter till mappar samt filer. Förutom vanliga filrättigheter tilldelar du också formulärspecifika rättigheter. Exempel är Se svar och Besvara formulär.

 • Roller

  Roller är mallanvändare som underlättar din administration och låter dig anpassa ProofX efter organisationens behov.

 • Excel-import av användare

  Du kan importera användare via Excel. Det sparar mycket tid när du behöver lägga till många användare samtidigt.

 • Administratörer

  I ProofX har du stora möjligheter att skapa olika typer av administratörsroller. Det gör det enkelt för olika delar i din organisation att arbeta tillsammans. Rätt personer med rätt behörigheter med andra ord.

 • Filhantering

  ProofX hanterar inte bara formulärfiler. Du kan även ladda upp bilder, pdf-dokument och andra typer av filer. Antingen för att inkludera dem i dina formulär eller bara för att göra dem tillgängliga i en mappstruktur på webben. Alla filer lyder vårt rättighetssystem.