Historien om ProofX
Alltihop började med en förfrågan om vi kunde ordna med en medarbetarenkät åt ett stort bolag som använder vatten för att göra energi. Detta var 2002. Vi kom då i kontakt med verktyget Proof. Ett verktyg som TeliaSonera hade byggt och sålt under ca 3 år.
2006 köper vi rättigheterna till verktyget och kunderna från TeliaSonera. Mest för att vi gillade verktyget och insåg vad man kan göra med det. År 2009 är kraven på programvaran större än möjligheterna. Därför beslutar vi att bygga en helt ny plattform med helt nya möjligheterna med erfarenheterna och önskemålen från våra kunder.

2010 den 12 oktober släpper vi den skarpa versionen av ProofX.

Succesivt går våra kunder över till ProofX. När man inser vilka enorma möjligheter och hur pass mycket enklare den nya versionen är att använda så önskar man inte sig tillbaka till Proof.
ProofX är mer än ett formulärverktyg. Det enkla lätta finns kvar. Men där finns så mycket mer under huven än man kan ana. Möjligheter att bygga administrativa system baserat på formulär och UDOS.
Vi är unika med vår funktionalitet att utifrån ett formulär kunna skapa objektorienterade databaser helt utan programmering.