Anställningsavtal

För att samla in uppgifter som gäller anställningen från den som anställer på ett effektivt sätt. Du får det väsentliga och tvingande information som personalavdelningen behöver. Utan att man behöver låta personen logga in i de personaladministrativa systemet. Olika anställningar har olika krav.