Arbetsmiljörond

Inför en arbetsmiljörond vill man få en överblick om vad som fungerar eller inte fungerar. Här får du en överskådlighet direkt och har ett bra underlag för förbättringar som är kopplat till personen som har tyckt till.