Brukarenkät

Inom kommunal verksamhet finns där brukare som nyttjar olika tjänster hos kommunen/verksamheten. Vad tycker dom om tjänsten och vilken nytta har dom haft. Vissa verksamheter är tvungna att återkoppla till brukarna efter avslutat nyttjande. Exemplet kommer ifrån familjerådgivningen efter besök.