Elevenkät

Ta tempen på eleverna. Trivs dom? Komplettera med enkäter utöver det som är standard för kommunen. Lägg till egna specifika frågeställningar om gårdens utformning.