HLR-Inventering

Alla verksamheter behöver kunna hantera kriser och olyckor. Därför erbjuder företaget utbildningar inom brandkunskap, brandskyddsarbete och grundläggande sjukvårdsutbildning – allt för att vi ska vara så förbereda som möjligt när en kris inträffar. Vilka kan HLR? Vilka vill gå utbildning eller förnya?