Lovblankett

Lovblanketterna tar mycket tid i anspråk. Varför inte göra det enkelt och låta sammanställningen ske per automatik.