Medarbetarengagemang

För att stämma av hur arbetssituationen är på arbetsplatsen så får man en snabb överblick med det här formuläret. Uppskattar chefen vad jag gör och tycker jag att min arbetsinsats gör skillnad? Ta tempen på verksamheten!