Medarbetarenkät

Det finns behov att mer omfattande medarbetarenkäter. Dessa kan göras utan inbladning av externa företag. Med knappt 40 frågor så täcker du ditt behov. Givetvis så kan du ju ändra på ditt formulär och ta bort och lägga till.