Sidoverksamhet

Anställda har ibland sidoverksamheter som behövs rapportera in till arbetsgivaren så att jäv eller intressekonflikter uppstår. Enkelt att hålla kolla på.