Utvärdering av support

Hur fungerar supporten internt? Finns där saker som faller mellan stolarna? Är kunderna eller medarbetarna nöjda med det stöd dom borde ha?